در سالهای اخیر توجه زیادی به شنای نوجوانان و جوانان شده است، و در سطح بین المللی به غیر از مسابقات المپیک در سن آزاد، مسابقات رسمی به اسم مسابقات گروهای سنی (Age Groups) برگزار میشود. چنانچه این نوجوانان تمرینات پیوسته و اصولی داشته باشند می توانند به سطوح قهرمانی در سطح ملی یا جهانی راه پیدا کنند.

برخی عوامل کاربردی مهم در تمرینات شناگران رده های سنی به شرح ذيل مي باشد :

1- بهبود تکنیک:

مسلم است که مهارت با تکرار و تمرین ایجاد می گردد. یک مربی آگاه، ضمن رعایت اولویت برای مهارت های پایه، ملزم به گنجاندن تمرینات تکنیکی در هر جلسه تمرین بوده و تأکید خود را بر این نوع تمرین می گذارد.به عنوان مثال در هر جلسه علاوه بر تمرین، می تواند بر روی یکی از اصول تکنیکهای مهم پایه ای هر چهار شنا، تأکید کند.

مسئله مهم دیگر در تمرینات نظارت بر روی نحوه دم و بازدم یا بطور کلی تنفس شناگر است. نفس گیری شناگران باید به آرامی و با ریتم دست و پا انجام شود و به صورت انفجاری نباشد.

هر مربی خوب این را می داند که تکنیک شناگر از بیرون آب و فقط از یک جهت به خوبی قابل رویت می باشد. پس توصیه می گردد در مواردی نیز مربی از زیر آب و بوسیله عینک از جهات مختلف، تک تک شناگران خود را زیر نظر بگیرد. در این مشاهدات بهتر است روی موارد زیر دقت شود :

  • هماهنگی دست و پا
  • تنفس
  • وضعیت بدن در داخل آب
  • فرکانس یا مسافتی که با یک دور کامل دست و پا طی میشود.

 2- اقتصادی کردن مسافت برای شناگران :

برای بهره برداری بیشتر از مقدار مسافت یا متراژهایی که شناگران در طول تمرین یا مسابقه طی می کنند و همچنین درجهت دسترسی به اهداف آمادگی جسمانی شناگران در آب، نکاتی وجود دارد که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

در ابتدای فصل تمرینات و دوران آمادگی، تمرینات را به سه بخش: آمادگی، تمرینات سخت و فصل مسابقات تقسیم کنید.

شناگران باید از شنای کرال سینه و کرال پشت بیشتر استفاده کنند و همچنین تمرینات دست و پای تنها بسیار می تواند مؤثر باشد. پس از پایان دوران آمادگی مربی میتواند از شناهای تخصصی و یا مختلط استفاده کند.

نکته مهمی که باید بر آن تأکید کرد، استفاده بیشتر از شنای تخصصی شناگر در نزدیکی فصل مسابقات است. همچنین در هر روز و جلسه تمرین اصل بار اضافی در تمام دوره ها باید رعایت شود. تداوم و منظم بودن تمرین اهمیت فراوان دارد.

استفاده از سیستمهای مختلف تمرین نیز ضروریست.

تمرینات تحت فشار زیاد برای نوجوانان مضر است چون سیستم بازسازی نوجوانان محدود میباشد.

3- توجه به وجود فاکتورهای مهم فیزیکی در شناگران (فاکتورهای آنتروپومتریک)

آنچه مسلم است یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب شناگران توجه به سابقه ژنتیکی اوست که تفاوتهای فردی را باعث می شود، به عنوان مثال و به بیان ساده شناگری که دارای پدر و مادری کوتاه قد است معمولأ دارای قد خیلی بلند نمی شود و به سختی شناگر موفقی خواهد شد.

لازم بذکر است تستهای مختلفی برای تعیین قابلیت و انتخاب افرادی که میخواهند وارد تیمها شوند وجود دارد که در پستهای بعدی به تفصیل آنها را شرح خواهم داد:

4- تمرینات آمادگی جسمانی 

دویدنهای سبک (Jogging) و تمرینات دایره ای متنوع، از تمرینات مؤثر در تقویت عضلات درگیر در شنا برای نوجوانان میباشد. به عنوان مثال شنای سوئدی برای تقویت عضلات سر شانه و دست و تمرین دراز نشست برای تقویت عضلات ناحیه شکم بسیار مفید است.

انجام تمرینات با وزنه برای دوران قبل از بلوغ معمولاً بدلیل محدود بودن سیستم بازسازی در نوجوانان توصیه نمی شود و بهتر است این ورزشکاران، تمرینات قدرتی و سنگین تر خود را با استفاده از وزن خودشان انجام دهند. همچنین تمرینات انعطاف پذیری نقش بسزائی در بهبود عملکرد شناگران دارد که باید در این بخش از تمرینات توجه ویژه ای به آن گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مجید شمسی |